STRIP-tutkimus
Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskus
Kiinamyllynkatu 10 (B5. krs)
20520 TURKU

ETUSIVU JULKAISUT LINKIT RAHOITUS YHTEYSTIEDOT In English
 
     

 

TUTKIMUS

Taustaa | Tutkimuksen kuvaus | Tuloksia | Tulevaisuudessa

Taustaa

Vaikka väestön sydänterveydessä on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä, sepelvaltimotauti on edelleen yksi yleisimmistä sairastuvuuden ja kuolleisuuden syistä Suomessa. Sen keskeisiä riskitekijöitä ovat tupakointi, epäterveellinen ravinto, vähäinen liikunta sekä veren korkea LDL-kolesterolipitoisuus, korkea verenpaine, ­­lihavuus ja näihin usein kytkeytyvät sokeriaineenvaihdunnan häiriöt. Elämäntapojen muutoksella voidaan merkittävästi pienentää aikuisten sairastavuutta ja kuolleisuutta sepelvaltimotautiin.

Sydän- ja verisuonisairauksien juuret ovat kuitenkin jo lapsuudessa. Nykykäsityksen mukaan sepelvaltimotautia ja muita ateroskleroottisia valtimotauteja voitaisiinkin parhaiten ehkäistä primordiaaliprevention keinoin eli estämällä riskitekijöiden syntymistä lapsuudesta lähtien. Avainasemassa ovat sydänystävälliset elämäntavat, jotka parhaimmillaan kantavat edelleen aikuisuuteen.

Tutkimuksen kuvaus

SepelvaltimoTaudin Riskitekijöiden InterventioProjekti eli STRIP on maailmassa ainutlaatuinen, sydänterveyden edistämiseen jo varhaislapsuudesta lähtien tähtäävä tutkimus. Turussa vuonna 1990 käynnistetyn pitkäkestoisen tutkimuksen tavoitteena on vaikuttaa sepelvaltimotaudin riskitekijöihin toistetulla elämäntapaneuvonnalla. Tutkimuksessa aloitti runsas tuhat seitsemän kuukauden ikäistä lasta perheineen, joista puolet satunnaistettiin neuvontaryhmään ja puolet seurantaryhmään. Vauvaiässä alkanut tutkimuksen interventiovaihe jatkui vuoteen 2011 saakka kunnes kaikki tutkittavat olivat täyttäneet 20 vuotta.

Neuvontaryhmään kuuluvat perheet ovat koko tutkimuksen ajan saaneet lapseen kohdistuvaa yksilöllistä ravitsemus- ja muuta elämäntapaneuvontaa vähintään kuuden kuukauden välein. Lasten kasvaessa neuvontaa annettiin yhä enemmän suoraan heille itselleen. Pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin pohjautuvan yksilöllisen ravitsemusneuvonnan päätavoitteena oli ruokavalion rasvan laadun pehmentäminen; tyydyttymättömän rasvan suosiminen tyydyttyneen sijaan. Perheitä kannustettiin myös esimerkiksi kasvisten käyttöön, täysjyväviljatuotteiden suosimiseen ja vähäsuolaisuuteen lapsen ruokavaliossa. Neuvontaryhmään kuuluvat lapset ovat käyneet tutkimuskäynnillä vähintään kaksi kertaa vuodessa ja seurantaryhmässä olevat vähintään kerran vuodessa. Tutkimuskäynnillä on mm. otettu verinäyte, mitattu pituus, paino ja verenpaine sekä selvitetty ruoan käyttöä ja ravintoaineiden saantia ruokapäiväkirjan avulla. Kyselyjen avulla on tutkittu myös esimerkiksi liikuntaan ja tupakointiin liittyviä tottumuksia. Yhdentoista vuoden iästä lähtien on tutkittu ultraäänellä valtimoiden rakennetta ja joustavuutta.

Tuloksia

STRIP-tutkimus on osoittanut, että vauvaiässä aloitetulla, säännöllisesti toistetulla ravitsemus- ja muulla elämäntapaneuvonnalla voidaan vaikuttaa sydänterveyden riskitekijöihin lapsilla. Tutkimus on osoittanut neuvonnan myönteisen vaikutuksen mm. ravinnon rasvan laatuun sekä veren lipideihin, verenpaineeseen ja insuliiniherkkyyteen. Lisäksi sydänterveyden kannalta myönteisten tekijöiden kasautuminen on yleisempää neuvontaa saaneilla nuorilla. Vastaavasti haitallisten tekijöiden kasautuminen – metabolinen oireyhtymä – on neuvontaryhmässä harvinaisempaa. Tärkeä tulos on, että annettu neuvonta on turvallista kasvulle ja neurologiselle kehitykselle. Tutkimus on lisäksi osoittanut, että jo lapsuudessa liikunta ja myönteisten sydänterveystekijöiden määrä on yhteydessä parempaan valtimoiden toimintaan ja rakenteeseen. Tupakansavulle altistuminen on puolestaan yhteydessä haitallisiin valtimomuutoksiin. STRIP-tutkimuksen tuloksia on julkaistu kansainvälisesti erittäin arvostetuissa julkaisusarjoissa. Noin 150 tieteellisen julkaisun ohella tutkimuksesta on tehty 21 väitöskirjaa.

STRIP-tutkimuksen tuloksia on sovellettu sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseen tähtäävissä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä suosituksissa. Tutkimuksen tulosten perusteella on Suomessa mm. otettu käyttöön suositus rasvattoman maidon ja kasvi­öljylisän käytöstä yhden vuoden iästä alkaen. STRIP-tutkimuksen tuottama tieto oli myös vahvasti esillä Yhdysvalloissa vuonna 2011 julkaistussa suosituksessa sydän- ja verisuoniterveyden edistämisestä lapsilla ja nuorilla
(http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/peds_guidelines_full.pdf).

Tulevaisuudessa

Keväällä 2015 STRIP-tutkimuksessa alkoi uusi tärkeä vaihe, kun muutama vuosi interventiovaiheen päättymisen jälkeen kutsuimme kaikki tutkimuksessa mukana olleet lapset jälleen tutkimuskäynnille. Ensimmäisessä seurantatutkimuksessa jatkoimme ainutlaatuisen sydänterveyden pitkittäisaineiston keräystä ja täydensimme sitä uusilla sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden ja varhaismuutosten mittareilla. Uusia merkittäviä kokonaisuuksia ovat mm. suolistomikrobiston sekä kognition tutkimus.

Samanaikaisesti seurantatutkimuksen kanssa jatkui jo olemassa olevan aineiston analysointi ja tutkimusraporttien laatiminen. Tutkimuksessa on mm. käynnissä useita väitöskirjatöitä, jotka tuovat uutta tietoa intervention vaikutuksista sekä esimerkiksi lasten valtimoiden joustavuuteen yhteydessä olevista tekijöistä.

STRIP-tutkimus on jo lähes 30 vuoden ajan tuottanut merkittävää tutkimustietoa sydänterveydestä jo vauvaiästä alkaen. Tämä työ jatkuu myös tulevaisuudessa.

 

Yhteistyökumppanit

 

 

 
© 2008 STRIP-tutkimus, Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskus