The STRIP Study
Research Centre of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine
University of Turku
Kiinamyllynkatu 10
FIN-20520 Turku
FINLAND

MAIN PUBLICATIONS LINKS FUNDING CONTACT US Suomeksi
 
     

ARTICLES

DOCTORAL THESIS

MASTER'S THESIS

 

MASTER'S THESIS

Pro graduate studies | Advanced studies in Medicine

 

Pro graduate studies:

TtM Sanni Rantala:
Kehotyytyväisyys 13-vuotiailla tytöillä ja pojilla - yhteys ravitsemusohjaukseen, painoon ja murrosiän kehitykseen. Itä-Suomen yliopisto, Ravitsemustiede, Lääketieteen laitos, 2012.

FM Noora Toivonen:
Kalsiumin saanti ja lähteet sekä yhteys ylipainoon STRIP -projektin 1 - 16 -vuotiailla lapsilla. Turun yliopisto, Terveyden biotieteet, Elintarvikekehityksen maisteriohjelma, 2009

VTM Maiju Saarinen:
STRIP-tutkimuksen katoanalyysi: diskreetti Coxin malli logistisena regressioanalyysina. Turun yliopisto, Tilastotiede, Biostatistiikan maisteriohjelma, 2008.

VTM Aino Launonen:
Satunnaisvaikutusten ja marginaalisten regressiomallien vertailu kaksiluokkaisen vasteen pitkittäisaineistotutkimuksessa. Turun yliopisto, Tilastotiede, Biostatistiikan maisteriohjelma, 2006.

ETM Leena Simola:
Nykylapset ruokailijoina - 8-vuotiaiden tyttöjen kehotyytyväisyyden yhteys ravintoaineiden saantiin ja syömistapoihin. Helsingin yliopisto, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, 2006.

VTM Martti Arffman:
Pitkittäismallintaminen satunnaiskerrointen regressiomallilla. Turun yliopisto, Tilastotiede, Biostatistiikan maisteriohjelma, 2005.

PsM Marika Kangasniemi:
Does two-year-old temperament predict attention in five-year-old children? Turun yliopisto, 2001.

KM Mirva Pitkäranta:
Lasten terveystottumukset kouluvireyden taustalla. Kasvatustieteen Pro gradu-tutkielma, Turun yliopisto, Turun opettajankoulutuslaitos, 2001.

ETM Marika Lyly:
Ravitsemusneuvonnan vaikutus pikkulasten ruoankäyttöön. Helsingin yliopisto, 1999.

PsM Terttu Jokinen:
Lapsen temperamentti ja sen pysyvyys. Turun yliopisto, 1998.

THM Annamaija Leppimäki.
Leikki-ikäisten lasten ruokailu. Kuopion yliopisto, 1997.

PsM Irja Keiski:
Temperamentin yhteys psykosomaattiseen oireiluun varhaislapsuudessa. Turun yliopisto, 1997.

PsM Heli Piironen:
Kaksivuotiaiden lasten temperamentin yhteydet vanhempien A-tyyppisyyteen ja hostiliteettiin. Turun yliopisto, 1997.

PsM Sirke Raitanen:
Työ- ja elämänstressin, hostiliteetin sekä A-tyyppisen käyttäytymisen yhteys kolesteroliarvoihin. Turun yliopisto, 1997.

PsM Susanna Saarilehto:
Naisten ja miesten suhde ruokaan sekä syömisen sujuminen lapsilla – sukupolvien välinen yhteys? Turun yliopisto, 1996.

PsM Marianne Hautala:
Temperamentti ja sepelvaltimotaudin somaattiset riskitekijät kaksivuotiailla lapsilla. Turun yliopisto, 1995.

PsM Nina Sihvola:
Psykososiaalisten tekijöiden yhteys kolesterolitasoon sekä ravitsemusintervention vaikuttavuus. Turun yliopisto, 1994.

PsM Anne-Maria Latikka:
Äitien mukautuminen terveyskasvatusinterventioon. Turun yliopisto, 1992.

PsM Minna Tarmi-Mattsson:
Isien osallistuminen ravitsemusneuvontaprojektiin: sydän- ja verisuonisairastavuuden riskitekijöiden interventioprojekti lapsilla. Turun yliopisto, 1991.

Advanced studies in Medicine:

Johanna Pyökkimies:
Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden yhteys pulssiaallon etenemisnopeuteen nuorilla aikuisilla. 2014.

Lauri Vähämurto:
Itäperimän vaikutus sepelvaltimotaudin riskitekijöihin STRIP-tutkimuksessa. 2012.

Tomi Laitinen:
Fyysisen suorituskyvyn yhteys valtimon rakenteeseen ja toimintaan nuorilla. 2010.

Marjaana Alkio:
Tupakkatuotteiden käyttö STRIP-projektissa tutkittujen keskuudessa. 2009.

Ulpu Tiilikka:
Suomalaisten lasten kasvu ja lihavuus 1980-2005. 2006.

Heidi Lautkoski:
Lasten yövirtsan natriumerityksen yhteys verenpainearvoihin. 2006.

Eero Rissanen:
Lasten keuhkoklamydiainfektiot ja krooninen keuhkoklamydiainfektio sepelvaltimotaudin riskitekijänä. 2005.

Maria Mäki:
Ravintoaineiden saanti ja seerumipitoisuudet 3-10 -vuotiailla astmaan sairastuneilla ja verrokkilapsilla. 2004.

Anna Anttila:
Tutkimuksesta poisjääneet lapset STRIP-tutkimuksessa. 2003.

Johanna Huostila:
Sosioekonomisten tekijöiden vaikutus seerumin lipidiarvoihin ja suhteelliseen painoon lapsuudessa. 2003.

Marika Mäkinen:
Diabetekseen STRIP-tutkimuksessa sairastuneiden lasten ravinto ennen sairastumista. 2003.

Sanna Mäkinen:
Sikiöaikainen kasvu ja sepelvaltimotaudin riskitekijät varhaislapsuudessa. 2002.

Katariina Kallio:
1-5 -vuotiaiden lasten natriumin saanti. 1996.

 

 

 

 

 
© 2008 STRIP-tutkimus, Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskus